torsdag 28. januar 2010

Ut å plukke svaner

Flere negative effekter av vinterens kuldebølge kunne beskues ved Orreelva i dag, noen få km sør for Revtangen Ornitologiske Stasjon. Zoologisk avdeling fikk en telefon fra Håvard Eggen, som hadde funnet en død dvergdykker ved utløpet av Orreelva. Han kunne også berette om 6 døde sangsvaner langs Orreelva, hvorav de fleste trolig kunne egne seg for utstopping. Sangsvaner trenger vi til den nye zoologiske utstillingen som pr. i dag er på forprosjektstadiet. Vi tok derfor turen ut, og plukket med oss 4 voksne fugler tilbake til museet. Vi sjekket Orreelva fra Orreosen og ned til sjøen, og fant følgende døde fugler: Sangsvane 9 (7 ad, 2 2K), stokkand 5, brunnakke 1, kvinand 1, storskarv 1 (ad. sinensis). I tillegg til svanene ble brunnakken og skarven også med tilbake til fryserommet på Stavanger Museum. Dvergdykkeren har vi også fått fra Håvard. I tillegg til de døde fuglene var det 2-3 sangsvaner som åpenbart var i dårlig form.


Svanene var avmagret etter den harde kuldebølgen. Whooper swan, probably dead from starvation.Storskarv, adult av underarten sinensis. Adult Cormorant, P.c.sinensis.


Utformingen av den gule vokshuden i munnviken tyder på at fuglen tilhører underarten sinensis, som bl.a. har en hekkekoloni på en av holmene i Orrevatnet.

Blant levende fugler i Orreområdet kan nevnes ca. 400 kortnebbgås på jordene nord for Orreosen (sammen med mange sangsvaner, ikke talt opp), 2 krikkand, 3 havørn (ungfugler), 1 ad vandrefalk, 4 sothøne. 1 musvåk ved Ljoshaug.

Museum staff responded to reports about Whooper Swans that probably fell victim to the recent cold spell. In total, we found 9 whooper swans, 5 mallard, 1 wigeon, 1 goldeneye, 1 little grebe and 1 cormorant along the short river leading from Lake Orrevatnet to the ocean.

Among live birds in the area were 400 pink-footed geese, 3 young white-tailed eagles, 1 adult peregrine, 2 teal, 4 coot, one common buzzard.

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar