søndag 10. januar 2010

Vettalause i vinterkulda

I dag tok undertegnede en rundtur i nærområdet til Revtangen Ornitologiske Stasjon, for å se på status for fuglelivet i kulda. På stasjonsområdet var det enda mer bedrøvelig enn på mandag for seks dager siden: Status for rugdene denne gangen var 4 levende, 4 døde og 4 ribber. Vekten til den ene vi veide var 173 gram, mot normalt ca. 300. Revtangen er trolig et foretrukket sted pga en diger haug med avfall fra en hestestall som ligger like inntil den sørlige spissen på tomta. I denne fermenterende blandingen av sagflis og møkk genereres det nok både varme og insektliv, de få rugdene som fremdeles er i live springer rundt her midt på lyse dagen, det sier ikke lite om hvor desperate de er. En blir deprimert over å se at selv ikke disse rugdene, som er halvveis inne i døden etter tre uker med sprengkulde, får være i fred for "fototerrorister" fra ornitologmiljøet. Også lenger sør på Orre ble rastende sangsvaner skremt opp fra et jorde av noen andre fotografer, skjønner ikke folk at fuglene trenger ro etter så mye kulde?

Døde rugder, plukket opp på Revtangen Ornitologiske Stasjon og på Malaneset 10.januar 2010. I tillegg ble det funnet 6 ribber etter rugder. Det må være tusenvis av rugder som har omkommet på Vestlandet pga kulda.

En sjekk på Malaneset avslørte lite annet enn enda tre døde rugder, i Reveparken var det en musvåk, en hønsehauk, en spurvehauk, 2 ribbede rugder og en flaggspett. I Horpestadosen er det fremdeles litt åpent vann, der man kunne se bl.a. 6 laksandhanner, en hunnfarget lappfiskand og en dvergdykker. 70 gråtrost rastet kort og fløy mot nord. Ellers er Orrevatnet naturreservat overtatt av de lokale rånerne, minst 10 biler pluss noen ATV'er kjørte i vannvittige hastigheter på isen. Naturreservat? Forbud mot motorisert ferdsel? Virker ikke som om det blir tatt særlig alvorlig. Det er imidlertid fremdeles fugler i området, både Orreosen og Horpestadosen har en del fugl, og flokker med ender, svaner og gjess beveger seg også inn og ut av området. Her bør naturoppsynet kjenne sin besøkelsestid. Også på isen i naturreservatet Ergavatnet var det et rikt utvalg av motoriserte doninger å se.

Orrevatnet naturreservat 10. januar 2010.

Ergavatnet naturreservat, 10.januar 2010.


Rådyr og rovfugl, Erga 10.januar 2010.

Sangsvaner og stokkender, Orreelva 10.januar 2010.

Fremdeles mange kornkråker på jordene på Reve, her en 2K.

Ingen fangst.
Observasjonsvirksomhet 11-16.15.
Alf Tore Mjøs

1 kommentar:

  1. Det er nå rapportert til Statens naturoppsyn:

    http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3460244.ece

    SvarSlett