onsdag 8. juni 2011

Revtangen OS 8. juni

Fine forhold med svak skiftende bris og skyet. Nett oppe 05-17, antall nettmetertimer = 3950.
Ringmerket: Storspove 1 (pull), heipiplerke 1, rødvingetrost 2, gulsanger 1, munk 2, hagesanger 1, tornsanger 1, løvsanger 1, stær 4, pilfink 4, gråspurv 9, bokfink 1, grønnfink 4, tornirisk 2, grønnsisik 12. Total = 46.

Observasjoner:
Jordet på vestsiden: Skjeand 1 par, vaktel 1 sy, svarthalespove 2 par varslende, enkeltbekkasin 1, gulerle 1-2.
Horpestadvatnet: Myrsanger 1 sy.
Obrestad hamn: Svartryggerle 1.Den første "forskrift for prioriterte arter" ble vedtatt 20 mai. I det første knippet med hardt pressede arter finner vi også svarthalespoven. Så får vi se om den kan bidra til at det blir produsert flere svarthalespoveunger enn tidligere....Min. 4 par holder seg på jordene mellom stasjonen og sanddynene.

Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar