onsdag 8. juni 2011

Revtangen 7. juni

En tilnærmet vindstille kveld var en god anledning til å ta turen ut på tangen. Observasjoner inkl. bl.a. islom 6 ad, smålom 1 ad, storlom 3 2k, svartand 70, sjøorre 42, sandlo ca. 20, myrsnipe ca. 15, sandløper 12, steinvender 2. På en kveld uten forstyrrelser var det tilfredsstillende å se gode mengder med vannfugl rastende og næringssøkende på sjøarealene like sør for tangen.

Den kraftige vinden de siste ukene har skyllet opp store mengder tare på strendene, og vaderne går veldig spredt.

Seilingsmerket som ble gjenreist av Jæren Kystlag har nå blitt tatt i bruk som reirplass av et kråkepar. Det fungerer også som en glimrende spaningsplass, noen en kan se resultatet av i form av ande-, måke- og vaderegg som ligger strødd langs stien ut mot tangen. Det er noe Fylkesmannens Miljøvernavdeling burde hatt i tankene, før man gir løyve til å sette opp slike strukturer i et viktig fuglefredningsområde.

Alf Tore Mjøs og Inger Karin Dønheim

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar