torsdag 8. april 2010

Revtangen 8.april

Vindstille og lette tåkebanker i grålysningen, brukbart med fugl på de første rundene. Rundt kl 08.30 kom et markert innsig av svarttrost fra vest, med 40-50 fugl på 9-runden som resultat.
Etter hvert lettere vær og lett vestlig bris.

I ettermiddag fikk vi tilkjørt to lass med jord, som skal fordeles rundt om på tomten. Revtangen OS har 5,5 mål tomt som utgjør fangsthagen, som vi stadig prøver å gjøre mer tiltrekkende for trekkfugler. Et av prosjektene i år er å fjerne en del av barnålhumusen og åpne opp litt under tette grantrær, for å gi bedre betingelser for arter som søker næring på bakken og lavt i vegetasjonen. Flere bærbusker skal plantes, og vi prøver å skape bedre vekstvilkår for naturlig spredde svarthyllbusker.

Nett oppe 05.45-21. Antall nettmetertimer = 5030. Ringmerket: Rugde 1, jernspurv 3, rødstrupe 6, svarttrost 66, måltrost 4, rødvingetrost 1, gransanger 2, fuglekonge 1, kjøttmeis 1, stær 2, bokfink 1, grønnfink 4. Total=92. I tillegg ble det bl.a. kontrollert en svarttrost med britisk ring og en haug med våre egne grønnfinker merket i perioden 2006-2009. En meget god vårdag etter Revtangen-målestokk.

Huge arrival of blackbirds inn from west around 8.30.
Ringing: Woodcock 1, dunnock 3, robin 6, blackbird 66, song thrush 4, redwing 1, chiffchaff 2, goldcrest 1, great tit 1, starling 2 (first ringed this year), chaffinch 1, greenfinch 4. One British-ringed blackbird controlled.

Observasjoner: Svarthalespove 7 spillende, rugde 5.

En natt med lite vind og relativt mildt første del av natten gav endelig bra uttelling i lysfellene: Buemerket seljefly 19, rettlinjet seljefly 6, variabelt seljefly 1, lite seljefly 1, fiolett vårfly 3, marsmåler 1, vårfrostmåler 1 og seljeflatvikler 1. Sistnevnte er ny art for Revtangen og Klepp kommune.

Ringmerker på morgenkvisten var Morten Stokke, etter hvert assistert av Alf Tore Mjøs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar