lørdag 12. juni 2010

Horpestadvatnet 12.juni

Kraftig vind fra NV (Stiv kuling) gjorde det uaktuelt med ringmerking på stasjonen. Ved Horpestadvatnet bød det seg imidlertid en mulighet, der mengder av svaler og tårnseilere drev næringssøk lavt over sivet i ly for vinden. Tillatelse ble innhentet hos grunneier til et forsøk med "flip-netting". Denne fangstmetoden kan være effektiv på svaler og tårnseiler, og går ut på å feste den ene enden av et mistnett på vanlig måte, og bruke den andre enden til å sveipe raskt fra horisontal til vertikal stilling i det fuglen passerer.

Mellom kl. 16.15 og 18.45 ble det fanget 38 fugl, hvorav 26 tårnseiler, 9 låvesvale og 3 sandsvale. En av tårnseilerne var merket på Ogna i 2005.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar