fredag 18. juni 2010

14. juni - Hele museet på besøk!

Mandag 14. juni var hele museet på besøk! Drøyt 30 personer kunne nyte solskinn og en bedre lunsj, samtidig som de ansatte fikk en orientering om driften på stasjonen og et historisk tilbakeblikk på Nordens eldste ornitologiske stasjon.

Vinden var i kraftigste laget fra nord (surprise!), men noen fugler fant likevel veien til nettmaskene. I løpet av dagen ble det loggført 2320 nettmetertimer, i tillegg ble det benyttet to klappfeller for måker deler av dagen. 25 fugl ble merket: Storspove 1 unge, fiskemåke 1 ad, gråfluesnapper 1, stær 3, gråsisik 1, grønnsisik 16, grønnfink 2.

Observasjoner: Sivhauk 1 F.

Vi kan vel si at vi med denne dagen avrundet et vårtrekk som begynte bra med noen gode dager i slutten av mars og begynnelsen av april, men som derfra og til midten av juni har vært totalt preget av til dels kraftige nordlige og nordvestlige vinder. Våren 2010 går derfor ikke inn i historien som spesielt minnerik på Revtangen Ornitologiske Stasjon.

Stasjonen vil bli sporadisk bemannet også videre utover i juni og juli, når værforholdene og bemanningssituasjonen tillater det. Merking av lokale bestander har høy prioritet ved Revtangen OS.

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar