lørdag 6. februar 2010

Varmere vær omsider

Endelig plussgrader, etter snøfallet tidlig i uka med påfølgende kuling har de gravd seg opp imponerende brøytekanter noen steder på Jæren. I dag var det to plussgrader og snøen sank merkbart sammen.

En økt med nettene oppe på stasjonen lørdag mellom 10.30 og 15.30, samt en kort ettermiddagsøkt 14.30-17.30 søndag. En del vind (6-7 m/s) fra øst om formiddagen lørdag, som roet seg tidlig om ettermiddagen. Ellers rolige vindforhold. Kontrollerte en 3K+ hann gulspurv om lørdagen, som ble merket 24.oktober. Fuglen er litt avvikende, viser et par bilder av den her. Gulspurven er en ganske variabel art, særlig hannen kan fremvise en betydelig individuell variasjon. Innslag av kastanjefargede fjær i hodet trenger ikke nødvendigvis bety at en fjern forfar var en hvithodespurv, eller er det nettopp det det betyr? Kastanjefargede fjær i skjeggstripen er ikke uvanlig i mange europeiske bestander, men på denne fuglen er dette nokså fremtredende. Den har også en del kastanjefargede fjær i øyeringen.


Denne gulspurven (3K+ hann) har påfallende markert svartaktige issesidebånd, som gir den et veldig kontrastrikt preg. Videre har den en tydelig kastanjebrun skjeggstripe, og hvitaktige spisser på en del av fjærene i bakre del av øredekkerregionen og halssiden. Muligens innenfor normal variasjon hos gulspurv, eventuelt et resultat av en tilbakekrysning med en hybrid hvithodespurv x gulspurv. Yellowhammer (3Y+ male) with very prominent black band along the side of the crown, chestnut sub-moustachial stripe and white tips to some of the feathers in the rear ear-coverts. Also some chestnut in the eyering. Possibly inside the normal variation for yellowhammer, or possibly of hybrid origin (backcross from hybrid pine bunting x yellowhammer)?


Samme fugl. Same bird.

Ringmerking: 6.-7.2., antall nettmetertimer 1840.
gråtrost 4, svarttrost 4, gulspurv 6, gråspurv 1, grankorsnebb 17.

Ringing 6.-7.2.: Fieldfare 4, blackbird 4, yellowhammer 6, house sparrow 1, common crossbill 17.

Observasjoner 6.2: Rugde 1, spurvehauk2, gråtrost 8, svarttrost 6, grønnsisk 4 tr N, sidensvans 2, grankorsnebb 50.

Observations 6.2: Woodcock 1, sparrowhawk 2, fieldfare 8, blackbird 6, siskin 4, waxwing 2, common crossbill 50.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar