tirsdag 2. februar 2010

Måkemerking

En del måker har returnert til Breiavatnet etter å ha være helt borte på det kaldeste. En råk er åpen i nordøst. To korte økter i forlenget lunsjpause mandag og tirsdag, på mandag avla vi også svanene i Vågen et lite besøk. En kort guide til aldersbestemming av fiskemåker, hvor det er relativt enkelt å skille tre aldersklasser. Some gulls have returned to Lake Breiavatnet in Stavanger city centre, where there is some open water in a corner of the lake. A short guide to ageing common gulls, it is fairly easy to separate 3 age-classes.


2K (1.vinter) fiskemåke. Bestemmes på juvenile vinger med hovedsakelig brune dekkefjær, i kontrast til grå rygg. Stjerten hvit, stjertrot spettet, bredt brunsvart endebånd på halen. 2Y (1.winter) common gull. Wings are still juvenile, with brownish coverts, contrasting against greyish back. Tail white with dark spotting on the rump, broad brownish-black tailband.


3K (2.vinter) Ligner en voksen, vingene er grå men med mørke tegninger på hånddekkerne og alula. Mer mørkt i nebbspissen enn voksne, blålig nebbasis. 3Y (2.winter). Quite similar to adult, grey wings but with dark spotting om primary coverts and alula. More dark in bill tip, bill base more bluish.


4K+ (Adult). Hånddekkere og alula uten mørk pigmentering. Nebbet mer grønntonet og med lite mørkt i nebbspissen. 4Y+ (Adult). No dark spots in primary coverts or alula. Bill more green-toned, less dark in bill-tip.

Ringmerking 1.-2.2: Knoppsvane 2, gråmåke 2, fiskemåke 20, hettemåke 5. I tillegg ble det kontrollert en knoppsvane merket (av Oslo & Akershus RG!!) som 1K i Mosvatnet i 1998.

Ringing 1.-2.2: Mute swan 2, herring gull 2, common gull 20, black-headed gull 5. In addition, a mute swan ringed as 1Y in a nearby lake in 1998, was controlled.


Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar