søndag 7. februar 2010

Revtangen og Orreelva

Kort ettermiddagsøkt i dag på Revtangen og langs Orreelva.

På Revtangen var det lite som minnet om at våren nærmer seg. Sjelden man ser skispor på Orrestranda, men det kunne man i dag. Men det betyr ikke at det er livløst, Revtangen og sjøområdene rundt er viktige næringssøksområder også for overvintrende fugl.

Observasjoner: Islom 3, storlom 1, smålom 1, gråstrupedykker 1, stokkand 230, brunnakke 12, stjertand 1 ad M, bergand 11, havelle 2, svartand 6, sjøorre 4, ærfugl 110, 12 siland, toppskarv 12, storskarv 1, alke 3, teist 3, steinvender 9, fjæreplytt 7, myrsnipe 2, skjærpiplerke 1, stær 3.

Tok turen langs Orreelva for å samle opp eventuelle døde sangsvaner til museets utstillinger og samlinger. Plukket med meg 3 sangsvaner (2K, 3K og ad) og en stokkand hann. I tillegg lå det ytterligere to døde adulte, mens en tredje fremdeles var i live men for kraftløs til å flytte seg. Trist, men det er naturens gang. Med alle innsjøer islagte virker det som om mange sangsvaner ikke får i seg tilstrekkelig med næring, de døde fuglene er kraftig avmagret. Også en død laksand hann nederst i elva, dessverre ikke brukbar til preparering.

Short trip in the afternoon to Revtangen, where we trap waders for ringing in July-September. It is an excellent birding location around the year though, todays observations included 3 great northern divers, one black-throated diver, one red-throated diver, a red-necked grebe, 230 mallard, 12 wigeon, an adult male pintail, 11 greater scaup, 2 long-tailed ducks, 6 common scooter, 4 velvet scooter, 110 common eider, 12 red-breasted merganser, 12 shag, 1 cormorant, 9 turnstone, 7 purple sandpipers, 2 dunlin, 1 rock pipit, 3 starling.

More dead whooper swans along Orreelva, picked up 3 today (2Y, 3Y, adult) and left two behind. Another adult was still alive, but not for long. The lakes have now been frozen over for a month and a half, and starvation is beginning to be a real problem even though it is not as cold as before.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar