søndag 28. februar 2010

Siste helg i februar

Siste helg i februar, normalt er både viper og sanglerker på plass på Jæren nå. I år glimrer de fremdeles med sitt fravær, og godt er det. TRUGER er anbefalt fremkomstmiddel nå, hvis du skal ta deg ned til Revtangen eller Håtangen.


Veien ut til Håtangen, 27.februar. The road to Haatangen, where are all the lapwings?

Debatten raser om sangsvanene, som sulter i hjel en etter en. Totalt har vi nå funnet ca. 35 døde langs Orreelva og Orrevatnet, men også andre steder på Jæren har mange fugler strøket med. Sangsvanen er en rødlisteart, og massedøden foregår midt i et Ramsarområde. Vi mener at det plasserer ansvaret hos Fylkesmannens Miljøvernavdeling. I en utradisjonell vinter må det være lov å håpe at forvaltningsmyndigheten også kan tenke utradisjonelt. I mange europeiske land er vinterforing av viktige bestander ren rutine, det bør nå legges ut mat til svaner og andre desperate vannfugler inntil våren kommer. Noe enklere tiltak er det ikke mulig å finne. Klepp kommune har tatt et prisverdig initiativ og plassert ut gulrøtter og kålrot på et jorde ned mot Orreosen, dessverre har ikke fuglene benyttet seg av dette foreløpig. Kålrota er altfor hard til at svanene kan få den i seg, men gulrøttene burde være prima kost for sangsvanene. Harene derimot har festet på godsakene.


Foringsplassen ved Orreosen. Carrots for starving whooper swans, unfortunately they haven't taken them yet.

Svanene har imidlertid fått bra med pressedekning, to oppslag i Jærbladet, Stavanger Aftenblad sine nettsider og siste på fredag et tosiders oppslag i VG. Mange privatpersoner har forbarmet seg over sultne svaner, og plassert ut brød langs Orreelva og på Revejordene. Og det fungerer utmerket! Svanene kommer nå springende omtrent som stokkender når du går ut av bilen med en bærepose. En stor opplevelse å få disse fuglene så nær innpå, men opplevelsen har en bismak. Dette er ikke normal adferd for sangsvaner, og vitner om at situasjonen er alvorlig for mange fugler.


Brødspisende sangsvaner. Desperate whooper swans coming to bread by the roadside. These birds are not used to being fed.

Langs Orreelva dukker det stadig opp døde sangsvaner. Minst 8 nye offer for kulden ble funnet denne helga. En 2K ble plukket inn til museets samlinger, resten ble liggende.


2K sangsvane, Orreelva 27.2. Denne var i ok forfatning og ble plukket inn til museet. Another dead whooper swan in the river. An additional 8 casualties were found this weekend. This was the only one that one was collcted for Stavanger Museum.Døde sangsvaner ved Orreelvas utløp. Dead whooper swans by the river outlet.

Bedre nyheter avslutningsvis - nettfangst på stasjonen søndag 28.2 mellom kl 11 og 16 gav 27 nymerkinger, ikke dårlig årstiden tatt i betraktning. Endatil det som trolig er en ny merkeart - en kornkråke!

Ringmerking 28.2. kl 11-16, antall nettmetertimer = 1230. Rolige vindforhold, delvis skyet, ca. 2 grader: Gråtrost 6, kjøttmeis 11, blåmeis 2, kornkråke 1 (2K), grønnfink 2, gulspurv 5. Fristende å tolke 11 nye kjøttmeis som trekkere, men det ble fanget 4-5 med ringer som vi ikke har sett på lenge sammen med dem, så en våryr flokk fra Reveområdet er nok mer sannsynlig.

Ringing 28.2: Fieldfare 6, great tit 11, blue tit 2, rook 1 (first ever at Revtangen), greenfinch 2, yellowhammer 5.


2K kornkråke. 2Y rook.

En rask tur til Revtangen påviste ikke en eneste trekkfugl. Blant stasjonære fugler kan nevnes 38 bergand, 6 svartand, 8 steinvender, 6 fjæreplytt, 3 skjærpiplerke.


En fjæreplytt har funnet en grop med ekstra mye snadder. Purple sandpiper.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar