fredag 12. februar 2010

Hard vinter for sangsvaner på Jæren


Sangsvaner langs Orreelva 11.februar. De flytter seg ikke mer enn nødvendig - bildet er tatt med 70 mm. Whooper Swans along river Orreelva.

Tok en rask ettermiddagstur ned langs Orreelva, kun den delen som er vest for veien. Oppover elva mot Orreosen er det mer andefugl, ikke verdt å skremme dem på vingene. Det er ikke noe lystelig syn som møter en langs elva i disse dager - avkreftede og utsultede sangsvaner virker å samle seg langs elva, for mange ender reisen her. Til nå er det funnet 20 døde svaner i januar og februar, bare langs dette korte elvestrekket. Av disse er 14 (11 ad, 1 3K, 2 2K) tatt inn til Stavanger Museum. Flere døde er funnet andre steder. Burde noen (eks. forvaltningsapparatet, gjerne med en strategisk dytt fra NOF?) begynne å interessere seg for effektene av den langvarige kulden? Skal naturen gå sin gang, eller bør man vurdere tiltak for å hindre at vinterbestanden blir desimert mer enn nødvendig? Mye tyder på at svanene ikke får i seg tilstrekkelig med næring fra de korte grastustene som er tilgjengelig. Hovedproblemet er nok all isen - med tykk is på alle vann blir det lenge til de får tak i mer næringsrik føde i form av vannplanter. Da vil det utvilsomt være for seint for mange av dem som fremdeles er i live.


Parti langs Orreelva, Klepp.


Død voksen sangsvane ved utløpet av Orreelva. Dead Whooper swan by the river outlet.Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar