fredag 21. september 2012

Revtangen OS 21. september

Omsider ble den endeløse strømmen av lavtrykk og vestavær brutt! Pent vær og østlig bris, dreiende nordlig, gav en etterlengtet mulighet til å prøve nettfangst for første gang på drøye tre uker. Nett oppe 06.30-17.30, antall nettmetertimer = 3640.

Dagens sju spettmeiser er den høyeste dagstotalen noen gang for denne arten på Revtangen OS. Arten er vanligvis sjelden på ytre deler av Jæren, forrige gang de opptrådte i noe antall var i 2007.

Ringmerket: Spurvehauk 1, flaggspett 6, linerle 1, heipiplerke 5, trepiplerke 2, gjerdesmett 3, jernspurv 2, svattrost 1, måltrost 2, rødstrupe 4, munk 3, gransanger 2, løvsanger 2, fuglekonge 8, svartmeis 6, kjøttmeis 4, blåmeis 7, granmeis 1, spettmeis 7, bokfink 2, bjørkefink 2, grønnsisik 7. Total = 78. Også 3 kontroller, bl.a. en grønnfink fra 2009.

Observasjoner: Myrhauk 1 hunnfarget, vintererle 4-5 overflygende, stillits 1+ hørt overflygende. 

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Morten Stokke, Odd Helge Tunheim.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar