mandag 24. september 2012

Revtangen OS 24. september

Østlig bris og delvis skyet, mao akkurat slikt vær som vi ønsker oss om høsten! Nett oppe 06-09 og 11-16, avbrudd på ca. 2 timer med alle nett stengt grunnet et blåmeisrush som ikke var håndterbart for bare to mann. Lyd på hagesanger og rødstrupe natt.

Håvard Husebø, nyansatt rådgiver på Museum Stavanger, naturhistorisk avdeling, får sitt første møte med et blåmeisrush. Vi begynner forsiktig med beskjedne 186. Lots of blue tits on the move today.

Ringmerket: Gjerdesmett 3, jernspurv 4, rødstrupe 15, rødstjert 1, rødvingetrost 1, måltrost 6, svarttrost 2, munk 10, hagesanger 1, løvsanger 1, gransanger 4, fuglekonge 12, svartmeis 5, kjøttmeis 3, blåmeis 186, gråfluesnapper 1, dvergfluesnapper 1, trekryper 1, bokfink 4, bjørkefink 5, brunsisik 1, gråsisik 1, grønnfink 1, rosenfink 1. Total = 269. Også kontroller av rørsanger og kjøttmeis med fremmede ringer. 

Dagens dvergfluesnapper (1K hann)  var den første på stasjonen siden 2008. The first Red-breasted flycatcher at Revtangen BO since 2008, a first-year male.

Årets første rosenfink (1K) bidro også til den fine artsdiversiteten vi har hatt de siste dagane. Common rosefinch (first-year).

Observasjoner: Spurvehauk 4, flaggspett 1, dvergspett 1, vintererle 3. En dvergflaggermus i nettet på første runde ble en ny pattedyrart på stasjonen, selv om vi har mistenkt at denne arten forekommer i området etter observasjoner av veldig små flaggermus sommerstid. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. Takk til Bjarne Oddane som bestemte dvergflaggermusen for oss! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar