fredag 12. oktober 2012

Revtangen OS 12. oktober

Østlig bris, til tider i friskeste laget. Stort sett pent vær. Nett oppe kl 06-14, antall nettmetertimer =  2200. Lyd på rødvingetrost og måltrost i grålysningen.

Ringmerket: Perleugle 2, gjerdesmett 7, rødstrupe 3, svarttrost 9, rødvingetrost 10, måltrost 6, munk 4, gransanger 1, løvsanger 1, fuglekonge 7, kjøttmeis 31, blåmeis 197, stjertmeis 15, spettmeis 1, trekryper 1, bokfink 2, bjørkefink 5, grønnfink 2, brunsisik 1. Total = 305. Også 5 kontroller, bl.a. 3 fremmede blåmeis. Mao ingen ting å si på tilgangen på fugl i nettene, til tross for at det fremdeles arbeides med tunge maskiner i hagen!

Observasjoner: Hønsehauk 1, spurvehauk 4, tartarpiplerke 2 over jordene i vest, vintererle ca. 5, stillits 4. To ganger i løpet av dagen trakk det over antatte/mistenkte sibirpiplerker. Fremdeles mye havsuler som passerer forbi Revesanden.

Arild Breistøl, Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Odd Helge Tunheim. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar