lørdag 17. mars 2012

Revtangen OS 17. mars

SV bris 4-5 m/s, dreiende vestlig og minkende. Regn tidlig om morgenen, derfor ble nettene først åpnet fra ca. 07.30. Lett nedbør og tåkedis i perioder om morgenen, oppklarnende midt på dagen.

Nett oppe 08-17, antall nettmetertimer = 2350. Ringmerket: Svarttrost 3, fuglekonge 2, kjøttmeis 1, grønnfink 1 og gulspurv 1. Total = 8. Også 3 kontroller av grønnfinker, en fra 2011, en fra 2010 og en fremmed.Fuglekonge var ny årsart i merkeprotokollen. Goldcrest, the first one in 2012.


Noen relativt få svattrost og et par rødvingetrost kom inntrekkende ca. kl 8, deretter var det rolig på trekkfronten.

Observasjoner: Storspove 50 overflygende. Også to mindre spover sammen med dem, trolig lappspover. Bra med gjess rastende på jorder mellom Langnebba og Hodne, bl.a. 126 tundragås, 250 kortnebbgås, 2 sædgås og ca. 500 grågås. En stjertand hann i Orrevatnet utenfor Hodne.

Ringing: Blackbird 3, goldcrest 2, great tit 1, greenfinch 1, yellowhammer 1. Also 3 greenfinches controlled, one was not from Revtangen. Unfavourable weather and wind direcion and still very early, so only 8 new birds.

Close to 1000 geese in the area, including 126 greater white-fronted geese of the nominate ssp, 250 pink-footed geese, 2 bean geese and around 500 greylag geese. 50 curlews flew over the starion, otherwise only a few blackbirds and redwings arriving.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar