torsdag 29. mai 2014

Revtangen OS 28.mai

Mer av samme værforhold, skiftende bris og for det meste sol. Nett oppe 06-13, antall nettmetertimer = 2000.

Ringmerket: Rødstjert 2, gulsanger 1, munk 1, løvsanger 1, gråspurv 1, grønnfink 1, brunsisik 1, grønnsisik 3. Total = 11. Også 5 kontroller. Dagens høydepunkt i ringmerkingsprotokollen var en tjeld med britisk ring, som rotet seg inn i et mistnett nord i hagen. 

Tjeld med britisk ring. Fuglen ble utstyrt med fargering fra det norske tjeldprosjektet i forbindelse med kontrollen på Revtangen. This oystercatcher somehow managed to get trappet in mistnet inside the garden, a rare event indeed. And not only that, it was wearing a British ring! Before it was released a colourring from the Norwegian oystercatcher colourringing project was added. 

Lysfellene begynner å produsere mer, i morges kom vi opp i 24 arter. Blant disse en ny art for Klepp kommune, Pseudotelphusa paripunctella. 

Pseudotelphusa paripunctella.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar