tirsdag 16. mai 2017

Revtangen BO May 14th

Continued SE. Fewer birds than previous days, but still a decent catch.

Ringed: Wood Pigeon 2, White Wagtail 1, Tree Pipit 3, Greenland Wheatear 1 (first this season), Common Redstart 3, Blackcap 1, Common Whitethroat 2, Lesser Whitethroat 2, Willow Warbler 16, Chiffchaff 1, Common Starling 3, Lesser Redpoll 3, Common Linnet 1. Total = 39. A Blackcap with a Dutch ring was controlled.

Ringmerket: Ringdue 2, linerle 1, trepiplerke 3, steinskvett 1 (leucorhoa), rødstjert 3, munk 1, tornsanger 2, møller 2, løvsanger 16, gransanger 1, stær 3, brunsisik 3, tornirisk 1. Total = 39. En munk med nederlandsk ring ble kontrollert.

Observations: Gyrfalcon 1 2cy. 

Renate Berg, Espen Helgesen and Haavard Husebö. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar