søndag 13. mars 2011

Revtangen OS 13.mars

Vårens første dag med bemanning på stasjonen. Nett oppe fra 08-12, antall nettmetertimer = 1030. Skyet vær med SØ laber bris. I løpet av dagen kom en liten varmfront, sammen med denne kom det et lite innsig av svarttrost. Ellers var fangsten dominert av pilfink på foringsplassen i stasjonshagen. Ringmerket: Svarttrost 10, pilfink 9, grønnfink 1, gulspurv 1. Også 12 kontroller.

The first ringing session for 2011. A small warm front brought a small innflux of blackbirds, and 10 were ringed. In addition, 9 tree sparrows and singles of greenfinch and yellowhammer. A bit of maintenance on the nets today also, we are now ready to welcome the migrants back to Norway.

I løpet av dagen ble det skiftet ut 3 heisenett, fikset på noen heisetau, smurt grease i skinnene på heisenettene mm. Stasjonenen er dermed klargjort for vårtrekket, nå er det bare å vente på fuglene...Asbjørn er tydelig fornøyd med at sesongen er i gang, og at det snart blir føre for småsko. Asbjörn extracting tree sparrows and a robin at Revtangen today.

Observasjoner: Sangsvane 220, dvergsvane 4 (2 ad, 2 2K), grågås 8, myrhauk 1 F, svarttrost 15, gråtrost 2.Dvergsvaner og sangsvaner på markene vest for stasjonen i dag. Tundra swan is a rarity in Norway, four (two adults and 2 first-winters) were with 220 whooper swans and 8 greylags in the fields west of the station.

Irene Alvheim, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Morten Stokke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar