lørdag 12. mars 2011

Starten på vårtrekket

Vinteren er i ferd med å slippe taket, og Revtangen OS er i ferd med å gå over i vårtrekk-modus. Hittil i 2011 har vi fokusert på de urbane måkene, og vi er godt fornøyd med resultatene. Pr. 12. mars har vi fargemerket 214 fiskemåker, 56 gråmåker og 9 hettemåker. Blant spennede kontroller i vinter kan nevnes fiskemåker fra Finland (4), Sverige (2), Danmark (1) og Russland (1).

Foreløpig har vi ikke gjort fangstforsøk på stasjonen, men nå begynner arbeidet med å klargjøre stasjonen for vårsesongen. En runde på stasjonen i dag avslørte lite fugl i hagen annet enn en flokk pilfinker, men 4-5 ringduer i granene vitnet om at de første trekkfuglene er på plass. Mye viper, tjeld og sanglerker har ankommet siste uka,. På markene ved "Langnebbabukta" var det bl.a. 220 grågås, 4 kortnebbgås, 4 tundragås og en storspove. Like sør for stasjonen, ved Gocartbanen, ble det fotograftert 4 dvergsvaner, 2 ad + 2 2K (Sigmar Lode).

En tur ut til selve Revtangen avslørte bl.a. 3 gravand, 9 lappspove, 5 storspove, 7 sandløper, 30 fjæreplytt og 6 sandlo. I en liten tjeldflokk som rastet på revet var det minst 4 fugler med stålringer.

So far in 2011 we have focused only on our "Urban gulls" project. We are quite happy with the results, since late January we have colour-ringed 214 common gulls, 56 herring gulls and 9 black-headed gulls. Common- and black-headed gulls have white pvc-rings with black inscriptions, herring gulls have black pvc-rings with white inscription. All have four or five letters/digits starting with the letter "J".

The ringing of passerines at Revtangen Bird Observatory will start up soon, but migrants are still few and far between. Spring migration of thrushes, robins, goldcrests etc. will normally pick up noticeably from around March 25th.

Alf Tore Mjøs og Inger Karin Dønheim.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar