lørdag 23. mars 2013

Urbane fugler 2012


Revtangen OS er også involvert i prosjekter som fokuserer på urbane bestander av måker og andefugler. Fargemerkingsprosjektet som fokuserer på måker i urbane områder, URBPOP, har størst fokus. Viktige studieområder og ringmerkingslokaliteter inkluderer Breiavatnet, Mosvatnet og Store Stokkavatnet i Stavanger, Stokkalandsvatnet og Gisketjern i Sandnes samt Mølldammen på Bryne, Time. Merking foregår på en lang rekke andre lokaliteter mer sporadisk. Særlig i hekketid besøker vi også andre bydeler og industriområder, bl.a. Forus og Risavika, for å merke fugl tilhørende hekkebestanden av de ulike artene. 

Hettemåken J4U4 er en gammel traver som har gitt oss mye informasjon. Den ble merket som unge på Madlaforen i 1991, og stålringen ble avlest i Dorset sør i England i februar 2005. I mars 2012 ble den innfanget i Mølledammen på Bryne og påsatt fargering. Med fargering påsatt gikk det ikke lang tid før ny spennende informasjon nådde oss, den ble avlest i Hayle Estuary i Cornwall både i januar og februar 2013. Storparten av hettemåkene som hekker i Rogaland overvintrer i Storbritannia, de fleste lenger nord og vest enn denne. 

Ringmerkingsresultatene for de urbane fuglene i 2012 ble holdet utenfor totalen som ble rapportert for stasjonen for litt siden, og kommer her:

Knoppsvane 20
Brunnakke 1 
Stokkand 9
Toppand 13
Sothøne 10
Hettemåke 108
Gråmåke 115
Grønlandsmåke 1
Fiskemåke 267
Sildemåke 151
Svartbak 14

Inkludert i dette tallet er ca. 50 måkeunger som ble merket på de bynære holmene Tjuholmen og Majoren like nord for Stavanger havn.

J0VA ble merket som voksen fugl i Breiavatnet 7.april 2011, en av de første sildemåkene som fikk fargering i Breiavatnet. Den ble registrert 4 ganger i Breiavatnet mellom midten av mai og slutten av juli 2012, før den ble observert av Håvar Hveding, Knut Sigbjørn Olsen og Tor Olsen i Kartung Fishing Village, Gambia 28.januar 2013! En norsk "ekspedisjon" til Gambia januar 2013 registrerte ikke mindre enn 20 sildemåker med norske fargeringe i dette lille Vest-Afrikanske landet.  

 
Knoppsvanen 14K ble merket som en av fem unger i et kull ved Hotell Hummeren i Tananger 17.september 2012, og er en såkalt "polsk mutant" der ungene blir helt hvite allerede i juvenil drakt og beina får en lysere farge. Her er den fotografert ved togstasjonen på Mariero 21.februar, etter det har den beveget seg inn til Sandnes Brygge der den sist ble rapportert 17. mars. En av intensjonene med dette fargemerkingsprosjektet er å belyse spredningen hos ungfugler fra Nord-Jæren, bl.a. for å se om de bidrar til den ekspansjonen som foregår lenger nord på Vestlandet. 

Alf Tore MjøsIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar