tirsdag 7. mai 2013

Revtangen OS 7. mai


Nett oppe 06-18.30 i sørlig bris som dreide sørvest. Skyet, oppklarnende, noen tåkedotter utpå dagen. Ca. 12-14 grader utpå dagen, den første vårdagen i 2013 med litt varme. Vindretningen var ikke optimal og det var en del vind i nettene. Antall nettmetertimer ca 3450.  Det ble ellers utført betydelige mengder hagearbeid, bl.a. ble jordstykket på sørsiden av nybygget renset og tilsådd med plenfrø. 

Håvard Husebø har styr på motorsagen, til tross for vernebukser i størrelse "one size fits all". Vegetasjonen  på Revtangen OS er begynt å bli gammel og trenger forynging, de kommende årene vil det skje betydelige endringer. En god del av leplantingen er forsvunnet i forbindelse med arbeidet med ny innkjørsel og fornying av bygningsmassen. Vi regner med at dette vil påvirke fangsten negativt de nærmeste årene, men håper på sikt å etablert en lavere og tettere vegetasjon som er enklere å skjøtte.


Ringmerket: Linerle 1, svarttrost 1, munk 4, tornsanger 1, gransanger 2, løvsanger 10, grønnfink 6. Total = 25. Også 6 kontroller, bl.a. en linerle fra 2011.

Årets første to linerler ble utstyrt med en gul fargering med svart inskripsjon. Ringene er de samme som har gitt gode resultater på skjærpiplerke i regi av Sunnmøre RG. Noen tusen flere fargeringer er bestilt for et stykke tid siden, men leveransen har drøyet. Når disse ringene ankommer er det meningen å invitere alle landets ringmerkingsgrupper (og interesserte enkeltmerkere) til å delta i et nasjonalt fargemerkingsprosjekt på linerle.  

Observasjoner: Sivhauk 1 ad F, grønnstilk 1, stillits 1.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar