onsdag 8. mai 2013

Revtangen OS 8. mai

Tilnærmet vindstille da det lysnet. Svak nordøst utover dagen som dreide mer østlig og økte noe da regnet begynte ca. kl 14. Nett oppe 05.30-14.30, antall nettmetertimer =  2500. Ringmerket: Vendehals 1, svartryggerle 1, rødstrupe 1, sivsanger 3, munk 3, tornsanger 5, møller 1, løvsanger 12, grønnfink 1, brunsisik 4. Total = 32. Også 4 kontroller, inkl. en sivsanger med britisk ring og en grønnfink merket som 3K+ på Revtangen i 2009. 

Fem sivsangere ble fanget i løpet av dagen, men to hadde ring fra før. En voksen fugl merket på Revtangen OS 1.august 2012, og en fugl med britisk ring.

Vendehals

Vendehalsen kan aldersbestemmes ved å sjekke mønster og slitasje på hånddekkerne. De fleste 2K-fugler har slitte gamle hånddekkere med hvit spiss både på inn- og utfan, som denne. Den ytterste hånddekkeren er av adult type.

Observasjoner: Sivhauk 1 ad F, steppehauk 1 2K F, Trane 5 (4 trakk nord i flokk, en kom sørfra, gjorde en sving og dro mot sør igjen), gluttsnipe 1, tyrkerdue 1, trepiplerke 5+, buskskvett 1. 

Dagens steppehauk var en 2K hunn.

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Odd Helge Tunheim. 2 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar