mandag 21. april 2014

Revtangen OS 21. april

NØ bris dreiende NNØ, pent vær med et svakt skyslør en periode. 7 grader kl 06. Temperaturøkningen hadde ingen merkbar effekt på tilgangen på trekkende fugl... nett oppe 06.30-12.30. Antall nettmetertimer = 1700.

Ringmerket: Rødstrupe 1, munk 1, gransanger 1, grønnfink 2, tornirisk 2. Total = 7. Også 8 kontroller.

Munk 2K hann. Alderen bestemmes på to ytre stordekkere som er brunere enn resten (ungfuglfjær som ikke er mytt) samt relativt spisse stjertfjær. Blackcap 2y male. Aged by the two outer greater coverts that are brownish (remaining juvenile feathers) and rather pointed tail feathers.

Observasjoner:
Heilo 400, tyrkerdue 2, stillits 1, lappspurv 3 overflygende. Litt mer merkbart trekk i dag med småflokker av grønnsisik og enkelte bjørkefink og grå/brunsisik trekkende over. En del fiskemåker og sildemåker på nordtrekk uten at det var de helt store mengdene.

Revtangen: Havelle 80, svartand 60, sjøorre 8, lappspove 17, polarsnipe 2 (1 vinterdrakt, 1 sommerdrakt), steinvender 1. 

Jessica Beatty og Alf Tore Mjøs. 3 besøkende.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar