lørdag 26. april 2014

Revtangen OS 26. april

Østlig lett bris, dreiende sørøst og sør, økende. Lett skyslør om morgenen, etterhvert sol. Nett oppe 05.30-16, antall nettmetertimer =  3000.

Ringmerket: Heipiplerke 2, rødstrupe 2, rødstjert 1, munk 2, gransanger 7, løvsanger 24, tornirisk 1, grønnfink 2. Total = 41. Også 3 kontroller.

Observasjoner: Ringtrost 1 overflygende.

Alf Tore Mjøs. 5 besøkende. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar