mandag 24. mai 2010

Revtangen 23.mai

NV 5-7 m/s, delvis skyet. Nett oppe 04.30-20.00, antall nettmetertimer = 5115. Med vedvarende nordvest er det få eller ingen trekkende spurvefugler som svinger innom Revtangen, og den korte ringmerkingsoversikten inneholder trolig mest lokale hekkefugler: låvesvale 1, sivsanger 1, løvsanger 1, gråspurv 2, grønnsisik 2, tornirisk 1, grønnfink 1. Total = 9.

Nattetemperaturene har krøpet opp på 7-8 grader, og det er litt mer liv i lysfellene. Nattens fangst inkluderte bl.a 2 stor gaffelstjert, 2 bringebærspinner, årets første åkerengfly (2) og 3 gammafly.Bringebærspinner (Macrothylacia rubi). Hunn øverst, hann nederst. Regelmessig i mai-juni, men fåtallig.Åkerengfly (Apamaea sordens) er en typisk art for det åpne Jærlandskapet, og kan påtreffes fra midten av mai til midten av juli.


Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar