onsdag 6. september 2017

Revtangen BO September 6th

After terrible weather with rain and strong SE yesterday the number of waders at Revtangen had increased. We put up mistnets 08.30-12 and used 9 walk-in traps and 7 clapnets at Revtangen from around 13-19.30. Playback on Meadow Pipit 08.30-11. 

Ringed: Bar-tailed Godwit 17, Dunlin 69, Red Knot 5, Sanderling 7, Turnstone 1, Common Ringed Plover 2, Common Redshank 2, White Wagtail 1, Meadow Pipit 61, European Robin 1, Blackcap 2, Common Whitethroat 1, Eurasian Nuthatch 1, Chaffinch 2, Brambling 4, Greenfinch 1, Common Linnet 1, Yellowhammer 1. Total = 179. Also 4 controls, including the first ever Bar-tailed Godwit with a ring from Finland found in Norway. 

Ringmerket: Lappspove 17, myrsnipe 69, polarsnipe 5, sandløper 7, steinvender 1, sandlo 2, rødstilk 2, linerle 1, heipiplerke 61, rødstrupe 1, munk 2, tornsanger 1, spettmeis 1, bokfink 2, bjørkefink 4, grønnfink 1, tornirisk 1, gulspurv 1. Total = 179. Også 4 kontroller, inkl. den forste lappspoven med finsk ring noen gang funnet i Norge.

BIRDIE NAM-NAM: 18 Bar-tailed Godwits were colourringed today, including a juvenile with a ring from Finland. Only one adult aming them.

Haavard Husebö, Alf Tore Mjös, Renate Berg and Espen Helgesen. 3 visitors.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar