lørdag 18. desember 2010

Revtangen OS 18. desember

Fremdeles bra med fugl på foringsplassen i stasjonshagen. Nettfangst begrenset til 2 x ca. 1,5 timer med pause i mellom, kun brukt nettene rundt foringsplassen. Mao, vesentlig mindre fangtsinnsats enn forrige helg. Noe mindre bjørkefink og vesentlig mer gulspurv i fangsten i dag.

Ringmerket: Svarttrost 1, rødvingetrost 1, blåmeis 2, stær 1, gråspurv 1, pilfink 24, bokfink 1, bjørkefink 22, gråsisik 1, gulspurv 29. Total = 83.Bokfink 1K hann. Uvanlig mange bokfinker frister tilværelsen i Reveområdet nå i desember, dette er en av 12 som er merket på de siste tre fangstforsøkene. Chaffinch first-year male. 12 have been ringed during the 3 last visits, more than usual for this scarce vinter bird. Most leave Norway for Great Britain or continental Europe.Bokfink 1K hann. Den beste alderskarakteren er kontrasten mellom de to mørkebrune umytte ytre store armdekkerne og de svartere indre store armdekkerne av adult type. Chaffinch 1Y male. Aged by the contrast between the unmoulted outer two juvenile greater coverts and the blacker inner gc of adult type.

Observasjoner Orreosen/Horpestadosen: Kanadagås 135 inn fra sør i skumringen, havørn 2 imm, hønsehauk 1-2, musvåk 1 ad.

Alf Tore Mjøs og Morten Stokke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar