søndag 12. desember 2010

Store Stokkavatnet 10. desember

Som et sideprosjekt til stasjonsdriften i vinterhalvåret driver Revtangen OS merking av vannfugl i Stavanger og på Jæren. I dag var det tid for vinterens første besøk i Store Stokkavatnet, der merking av de overvintrende sothønene har størst prioritet. Mange ivrige fugler når brødposen kom frem, og 5 sothøner (3 1K og 2 ad), 1 stokkand og 9 fiskemåker fikk ring. I tillegg ble fiskemåken Hvit JCA8 avlest, en 2K som var merket i Mandal forrige vinter.

Observasjoner: Sothøne ca. 80, sivhøne 2 ad, fasan 2 M.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar