søndag 27. september 2015

Revtangen BO September 27th

The station has been closed for 6 days because we have attended the EURING-meeting in San Sebastian (Spain), but today we were back in business. Nets up from 06.30-15.30, playback on garden warbler and yellow-browed warbler through the night, grey wagtail and meadow pipit later on. Netmeter hours approx. 3300. 

Ringed: Sparrowhawk 1, water rail 1, meadow pipit 11, grey wagtail 11, winter wren 13, dunnock 3, european robin 24, common blackbird 2, song thrush 4, blackcap 3, barred warbler 1, lesser whitethroat 1, willow warbler 1, chiffchaff 3, yellow-browed warbler 6, blue tit 1, great tit 1, house sparrow 3, brambling 1, greenfinch 8, eurasian siskin 15, reed bunting 1. Total = 122. 

A record 6 yellow-browed warblers were trapped and ringed today. Gulbrynsanger.

Ringmerket: Spurvehauk 1, vannrikse 1, heipiplerke 11, vintererle 11, gjerdesmett 13, jernspurv 3, gjerdesmett 13, rødstrupe 24, svarttrost 2, måltrost 4, munk 3, hauksanger 1, møller 1, løvsanger 1, gransanger 3, gulbrynsanger 6, blåmeis 1, kjøttmeis 1, gråspurv 3, bjørkefink 1, grønnfink 8, grønnsisik 15, sivspurv 1. Total = 122. 

Observations: Hen harrier 1 adult female, grey wagtail 30, yellow wagtail 1, richard's pipit 7, blyth's reed warbler 1 (retrap of the bird ringed on the 16th). A few flocks of siskins moved north during the day, otherwise not much visible migration. 

Asbjørn Folvik. Alf Tore Mjøs and Morten Stokke. 25 visitors, 6 children and 19 adults. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar