søndag 11. oktober 2015

Revtangen BO October 10th

SE turning SSE, a bit too windy at times. Cloudy. Nets up 06.30-11.30, netmeter hours approx. 1800. Playback on grey wagtail and goldcrest (08-10). 

Ringed: Grey wagtail 2, tree pipit 1, winter wren 8, european robin 10, redwing 1, common blackbird 1, song thrush 2, blackcap 2, chiffchaff 2, goldcrest 37, blue tit 20, brambling 1, greenfinch 1. Total = 88. Also 11 controls, including a goldcrest from somewhere else.

Ringmerket: Vintererle 2, trepiplerke 1, gjerdesmett 8, rødstrupe 10, rødvingetrost 1, svarttrost 1, måltrost 2, munk 2, gransanger 2, fuglekonge 37, blåmeis 20, bjørkefink 1, grønnfink 1. Total = 88. Også 11 kontroller, inkludert en fuglekonge ringmerket annetsteds. 

Observations: Golden plover 400, water rail 1.

Håvard Husebø and Alf Tore Mjøs. 3 visitors.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar