fredag 16. oktober 2015

Revtangen BO October 15th

Still light easterlies and sunny. Nets open 07-24, netmeter hours during daylight approx. 4400. Playback on redwing, song thrush and blackcap at dawn, grey wagtail, brambling and goldfinch later on. Tengmalm's owl 20-24.

Ringed: Winter wren 11, european robin 6, redwing 21, fieldfare 1, song thrush 3, common blackbird 6, blackcap 5, chiffchaff 3, goldcrest 41, great tit 1, blue tit 2, long-tailed tit 7, common starling 1, tree sparrow 1, chaffinch 4, brambling 16, greenfinch 2, eurasian siskin 1, mealy redpoll 4, linnet 2. Total = 138. Also 18 controls. 

The first long-tailed tits of the season. Stjertmeis.

Ringmerket: Gjerdesmett 11, rødstrupe 6, rødvingetrost 21, gråtrost 1, måltrost 3, svarttrost 6, munk 5, gransanger 3, fuglekonge 41, kjøttmeis 1, blåmeis 2, stjertmeis 7, stær 1, pilfink 1, bokfink 4, bjørkefink 16, grønnfink 2, grønnsisik 1, gråsisik 4, tornirisk 2. Total = 138. Også 18 kontroller. 

Observations: Hen harrier 1, rough-legged buzzard 1, kestrel 1, golden plover 100,  grey wagtail 6, richard's pipit 1, barred warbler 1 (the ringed bird), brambling 500 migrating north, goldfinch 15. 

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo. 1 besøkende. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar