fredag 14. august 2015

Revtangen BO August 13th

An unusually calm morning with hardly any wind. All the nets were open from 05.30-14.30. Netmeter hours approx.  3300. Playback on garden warbler, reed warbler and grasshopper warbler through the night and early morning, barn swallow, linnet and green sandpiper later. 

Ringed: Barn swallow 6, northern wheatear 1, grasshopper warbler 1, sedge warbler 1, reed warbler 2, garden warbler 5, barred warbler 1, common whitethroat 2, willow warbler 12, greenfinch 2, linnet 4, lesser redpoll 1, yellowhammer 1. Total = 39. Also 2 controls. 

Ringmerket: Låvesvale 6, steinskvett 1, gresshoppesanger 1, sivsanger 1, rørsanger 2, hagesanger 5, hauksanger 1, tornsanger 2, løvsanger 12, grønnfink 2, tornirisk 4, brunsisik 1, gulspurv 1. Total = 39.

Three new species in the 2015 ringing total: Reed warbler, grasshopper warbler and barred warbler. All are 1 cy. Tre nye merkearter for året, rørsanger, gresshoppesanger og hauksanger. Alle er 1K. 

Observations: Peregrine 2, kestrel 3, goshawk 1, green sandpiper 2. 

Amalie Ask, Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar